Якість життя після операції з приводу вальгусной деформації 1-го пальця стопи.

Якість життя після операції з приводу вальгусной деформації 1-го пальця стопи.

ЗАВДАННЯ:

Оцінити якість життя до та після вальгусной хірургії.

МЕТОДИ:

Послідовне дослідження 94 паієнтів, що перенесли операцію з приводу вальгусной деформації. Оцінки були зроблені до і через 12 місяців після операції. Використовувалися наступні показники: якість життя, тяжкість деформації, можливість носіння на вибір взуття та задоволення від лікування. Показники якості життя до і після операції порівнювалися з показниками в загальній популяції.

РЕЗУЛЬТАТИ:

В післяопераційному періоді значно покращилися показники якості життя в відношенні тілесного болю, життєвих сил, психічного здоров’я. Незалежно від ступеня корекції деформації, вибір взуття і ступінь задоволеності операцією були пов’язані з покращенням якості життя.

ВИСНОВКИ:

У пацієнтів з Hallux valgus біль в стопі гірше, ніж у населення в цілому. Хірургія призводить до значного поліпшення якості життя. Можливість позбутися болю та косметичного дефекту, вільний вибір взуття і ступінь задоволеності операцією визначають хірургію, як оптимальний та безальтернативний метод лікування даної патології.