Перелом Pillona. МОС пластинами и винтами

Перелом Pillona. МОС пластинами та гвинтами1 Перелом Pillona. МОС пластинами та гвинтами 2 Перелом Pillona. МОС пластинами та гвинтами 3 Перелом Pillona. МОС пластинами та гвинтами 4 Перелом Pillona. МОС пластинами та гвинтами 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелом Pillona. МОС пластинами и винтами