Ревізійна реконструкція передньої хрестоподібної зв’язки: клінічний результат і дані що до повернення в спорт.

Все більше число пацієнтів піддається ревізійній реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки (ПХЗ), основним показанням якої є повернення до спорту. Метою проведеного дослідження є оцінка наявних даних для клінічного поліпшення і повернення в спорт, щоб зрозуміти реальний потенціал цієї операції у відновленні функціональної активності, і для полегшення консультування пацієнтів щодо очікуваного результату після ревізійної реконструкції ПХЗ.

МЕТОДИ:

Пошук проводився по базі даних WorldMed. Статті, що повідомляють клінічні результати для ревізійної реконструкції ПХЗ були включені. Після повернення в спорт був проведений метааналіз, і результати були зіставлені з літературою по первинній реконструкції ПХЗ. Інші специфічні клінічні результати (Lysholm, Tegner, IKDC Objective) також були включені в метааналіз.

РЕЗУЛЬТАТИ:

Було включено 59 досліджень за участю 5365 пацієнтів. Тільки в 31 дослідженні повідомили про швидкє повернення в спорт. У той час як 28 досліджень повідомило про 73% хороших і задовільних суб’єктивних результатів, 57% пацієнтів не поверталися до очікуємого рівня спортивної активності, що значно поступається рівню первинної процедури.

ВИСНОВОК:

Реальний потенціал ревізійної реконструкції передньої хрестоподібної звязки не слід переоцінювати через невелике число пацієнтів, здатних повернутися до свого попереднього рівня активності, що значно нижче, ніж повідомлялося для первинної реконструкції ПХЗ. Цей висновок може допомогти лікарям в клінічній практиці забезпечити реалістичні очікування для пацієнтів.