Хибний суглоб шийки стегна. Перелом і міграція металофіксаторів